Over Extremadura

Spanje telt 17 autonome regio’s waarvan Extremadura er één is. Qua grondoppervlak is Extremadura vergelijkbaar met Nederland, maar het inwoneraantal ligt met ongeveer 1,2 miljoen inwoners veel lager. Ongeveer 30% van het grondgebied bestaat uit weilanden met kurkeiken en steeneiken, zg. dehesa’s,  die voor kleinschalige veeteelt worden gebruikt. Al eeuwenlang worden deze weilanden begraasd door koeien en stieren, geiten, schapen en in het najaar ook door varkens. De rest van het grondgebied bestaat uit bergen, steppen, (stuw)meren, landbouwgrond en woonkernen. Ook lopen er twee grote rivieren door het land: de Taag en de Guadiana. Daarnaast zijn er talloze kleinere riviertjes en stroompjes.

 

Extremadura, paradijs voor rustzoekers

Zodra u vanaf het vliegveld onze kant op rijdt merkt u dat langzaam het aantal auto’s op de weg minder wordt. Maar niet alleen de wegen zijn hier rustig. Het leven gaat hier nog in een tempo wat we in Nederland en België ons al lang niet meer kunnen voorstellen.  In de dorpen heerst vooral in de ochtend, vóór de siësta, bedrijvigheid. Dan worden de straatjes geveegd en de barretjes zijn gevuld met dorpelingen die behoefte hebben aan een praatje. Vaak bestellen ze helemaal niets maar dat lijkt niemand te deren. De mensen zijn heel ontspannen en vriendelijk en proberen altijd een praatje aan te knopen.

Komt u buiten de woonkernen dan treft u eigenlijk enkel nog maar natuur en stilte. Overal lopen paden die u kunt gebruiken om het land te ontdekken. Langs de paden vindt u  gestapelde muurtjes van natuursteen die een schuilplaats bieden aan talloze dieren. Loopt u op  ietwat hoger terrein dan wachten u enorme vergezichten en heel vaak ziet u tot aan de horizon alleen maar natuur.

De grootste stad in Extremadura is Cáceres. De stad telt ongeveer 100.000 inwoners. Er zijn nog twee andere steden die er qua grootte toe doen: de hoofdstad Mérida en Badajoz. Allemaal hebben ze een prachtige historische kern die veel toeristen trekt. Een ander stadje wat erg mooi is is Trujillo. Het trotse Moorse fort op de top van de heuvel ziet u al van heel ver liggen.

 

Geschiedenis

Geschiedenis, Trujillo, Extremadura

Reeds voordat de jaartelling startte waren de Romeinen actief in Extremadura. Hun belangrijkste stad in het gebied was Mérida, de hoofdstad van Hispania Lusitania. Mérida heeft nog veel Romeinse bouwwerken in de stad als herinnering aan deze tijd. In de zevende eeuw werd het gebied veroverd door de Visigothen. Tijdens deze periode verspreidde het christendom zich door Spanje. In de zevende eeuw werd het gebied opnieuw veroverd door de Moren. Van al deze periodes zijn de historische resten in het gebied aanwezig, hoewel er door de voortdurende oorlogen ook veel is verwoest. In de dertiende eeuw werd Extremadura weer heroverd door de Christenen tijdens de zg. Reconquista.

Extremadura heeft het grootste aandeel in de geschiedenis geleverd bij de verovering van Zuid- en Midden Amerika door de Conquistadores. Bijna alle belangrijke Conquistadores kwamen uit Extremadura waar zij, gedwongen door armoede, voor een ander leven kozen. Francisco Pizarro, de veroveraar van Peru, wordt geëerd met een standbeeld op het Plaza Mayor van Trujillo. De naam van Francisco Orellana leeft voort in het Embalse de Orellana en het Canal de Orellana, de belangrijkste aanvoerweg voor het water naar de landbouwgebieden in Extremadura. Veel Amerikaanse steden dragen namen van steden en dorpjes in Extremadura zoals Trujillo, Medellin, Merida en Alburquerque, als bewijs welke rol Extremadura in hun geschiedenis heeft gespeeld.

 

 

geschiedenis, ooievaars, Extremadura

Bevolking

De bevolking van Extremadura bestaat vooral uit agrariërs. In de loop der jaar hebben zij een manier van werken ontwikkeld die in de klimatologische omstandigheden houdbaar is. Extensieve veeteelt en landbouw is in grote delen van Extremadura nog normaal. Hier zijn geen problemen met bio-industrie. Van oudsher brachten boeren hun vee over speciale paden, de via pecuaria naar de gronden waar op dat moment het meeste voedsel was. Hiervoor waren ze maanden van huis. Tegenwoordig gebeurt dat op kleine schaal opnieuw. Het regelmatig verplaatsen van vee om de grond de kans te geven te herstellen zie je nog heel veel. Onderweg kunt u nog wel eens een boer met vee op de weg tegenkomen.

In de steden heerst een ander leefklimaat die weer meer aan Nederland of België doen denken. De mensen hier hebben een ander bestaan. Veel stedelingen zijn ambtenaar of ondernemer. Buiten de stad staan kleinere industrieterreinen maar nergens is zware industrie.

 

Wilt u meer informatie over Extremadura? Naast deze website beheren we nog een webpagina waar u meer uitgebreide informatie kunt vinden over de activiteiten die u in Extremadura kunt ondernemen. Hier staan ook auto- en wandelroutes in de streek: Extremadura-info

 

Lees meer over: